Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

SR 8/2019 rd

Ministrarnas bindingar
SR
8
2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Kaikkonen)
I enlighet med 29 § i riksdagens arbetsordning översänds till riksdagen ändringar till de redogörelser för statsrådsmedlems bindningar som avses i 63 § i grundlagen. 
Helsingfors den 23 januari 2020 
Statsministerns ställföreträdare, finansminister
Katri
Kulmuni
Regeringsråd
Arno
Liukko
Bilaga
Bilaga
STATSRÅDSMEDLEMS REDOGÖRELSE (GL 63 §) 
Minister: Antti Samuli Kaikkonen 
BINDNINGAR I HEMLANDET OCH UTOMLANDS: 
Aktieägande och annat ägande i företag: 
Utövande av näring och yrke - företagets namn och verksamhetsområde: 
Annan betydande förmögenhet, t.ex. fast egendom: 
100% andel av parhus i Tusby 
Andra betydande inkomstkällor: 
Storleksgraden av och grunderna för skulder och annat ekonomiskt ansvar - även förbindelser som ingåtts för tredje part: 
Bostadslån 350 000 euro 
Förtroende- och förvaltningsuppdrag i företag och sammanslutningar: 
Understödsstiftelsen för landsförsvaret, ordförande 
Förtroendeuppdrag inom kommuner och andra offentliga samfund: 
Tusby kommunfullmäktige 
Andra betydande bindningar: 
Under min tid som minister avhåller jag mig från att sköta följande uppdrag: 
Jag förbinder mig att underrätta statsrådets kansli om ändringar som under min tid som minister inträffar i de uppgifter som jag lämnat ovan. 
Senast publicerat 23-01-2020 13:34