Veckoplan
Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 50/2019
Tisdag 10.12.2019 kl. 10.00
Inställt möte
Torsdag 12.12.2019 kl. 10.00
Aktuella EU-ärenden inom jord- och skogsbruksutskottets ansvarsområde
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
jord- och skogsbruksministeriet
Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
kl. 10.15
jord- och skogsbruksministeriet
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
kl. 10.30
jord- och skogsbruksministeriet
Fredag 13.12.2019 kl. 9.00
Senast publicerat 05-12-2019 09:33