Veckoplan
Finansutskottet
Veckoplan för veckan 36/2020
Tisdag 1.9.2020 kl. 12.00
Finansutskottet
Åtgärdsmotion om att temporärt sänka mervärdesskatten
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
Åtgärdsmotion om att göra datorservice på distans hushållsavdragsbar
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
Åtgärdsmotion om att skicka Skatteförvaltningens blankett för hushållsavdrag tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen till personer över 65 år
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
Ärendet sänds till skattedelegationen. 
Senast publicerat 15-07-2020 10:45