Veckoplan
Lagutskottet
Veckoplan för veckan 5/2021
Torsdag 4.2.2021 kl. 10.00
Fredag 5.2.2021 kl. 9.15
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
biträdande justitieombudsman
Pasi
Pölönen
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 09.40
enhetschef
Sari
Mäkelä
utrikesministeriet
lagstiftningsråd
Janne
Kanerva
justitieministeriet
överinspektör
Suvi
Kankare
kommunikationsministeriet
Transport- och kommunikationsverket
Utskottets inofficiella distansmöte 5.2.2021 kl. 9.15
Senast publicerat 18-12-2020 16:25