Veckoplan
Lagutskottet
Veckoplan för veckan 36/2020
Onsdag 2.9.2020 kl. 9.30
Regeringens årsberättelse 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
kanslichef
Pekka
Timonen
justitieministeriet
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
Torsdag 3.9.2020 kl. 10.00
Senast publicerat 24-06-2020 08:27