Veckoplan
Framtidsutskottet
Veckoplan för veckan 37/2020
Onsdag 9.9.2020 kl. 9.00
Framtidsutskottet
Regeringens årsberättelse 2019
Berättelse
Ärendet har remitterats till framtidsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 
Statsrådets utredning: EU/USP: Information till riksdagen om Finlands inflytande på EU:s förbindelser med Afrika
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 9/2020 vp - E 7/2020 rd har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 
Fredag 11.9.2020 kl. 10.00
Framtidsutskottet
Senast publicerat 01-07-2020 12:12