Veckoplan
Jord- och skogsbruksutskottet
Veckoplan för veckan 25/2020
Onsdag 17.6.2020 kl. 9.30
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
Statsrådets E-utredning
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt inleds. 
Senast publicerat 11-06-2020 14:06