Veckoplan
Underrättelsetillsynsutskottet
Veckoplan för veckan 45/2020
Tisdag 3.11.2020 kl. 8.15
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
Ärendet har remitterats till underrättelsetillsynsutskottet för eventuellt utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 1.3.2021. 
Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 
Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
underrättelsechef, generalmajor
Pekka
Toveri
Huvudstaben
Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttrande. 
Fredag 6.11.2020 kl. 14.00
Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019
Berättelse
Utskottet hör: 
försvarsministeriet
Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttrande. 
Puolustusministeriön kertomus tiedustelumenetelmien ja sotilastiedustelun suojaamisen käytöstä sekä valvonnasta
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
försvarsministeriet
Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttrande. 
Senast publicerat 23-10-2020 09:10