Veckoplan
Finansutskottet
Veckoplan för veckan 16/2021
Tisdag 20.4.2021 kl. 11.30
Finansutskottet
Euroryhmän sekä laajennetun euroryhmän videokokoukset ja valtiovarainministerien (ECOFIN) epävirallinen videokokous 16.4.2021
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021: 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Sakkunnig: 
finansråd
Martti
Salmi
finansministeriet
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser
Statsrådets E-utredning
Sakkunnig: 
finansråd
Marketta
Henriksson
finansministeriet
Det noteras att utskottet diskuterade den fortsatta behandlingen av ärendet vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021: 
Det beslutas att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Sakkunniga: 
konsultativ tjänsteman
Jussi
Lindgren
statsrådets kansli
understatssekreterare
Leena
Mörttinen
finansministeriet
Det noteras att utskottet diskuterade den fortsatta behandlingen av ärendet vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 13.4.2021: 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 2 till EU:s budget för budgetåret 2021 (ändringsbudget 2/2021; Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunnig: 
specialsakkunnig
Johanna
Makkonen
finansministeriet
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Utskottets ståndpunkt godkänns: 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Det konstateras att inofficiell förberedande debatt har förts vid det inofficiella distansmötet 13.4.2021. 
Det konstateras att utskottet vid sitt inofficiella distansmöte 16.4.2021 noterade ett sammandrag av förslagen till paragrafändringar. 
 
 
 
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
social- och hälsovårdsministeriet
Inofficiellt distansmöte on 21.4.2021 kl. 10.15
Skattedelegationen
Inofficiellt distansmöte fr 23.4.2021 kl. 10.15
Skattedelegationen
Inofficiellt distansmöte fr 23.4.2021 kl. 11.30
Finansutskottet
Statsrådets redogörelse om EU-politiken
Statsrådets redogörelse
Sakkunniga: 
finansministeriet
Finlands Bank
verkställande direktör
Risto
Murto
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Senast publicerat 16-04-2021 14:55