Senast publicerat 02-02-2022 09:51

VeckoplanUtrikesutskottet Veckoplan för veckan 5/2022

Torsdag 3.2.2022 kl. 12.00 

Statsrådets utredning: Avtal mellan Europaparlamentet, rådet och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Europaparlamentets åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som innehas av rådet och Europeiska utrikestjänsten

Statsrådets E-utredningE 126/2021 rd

Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

Statsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen och den höga representanten om EU:s politik för Arktis

Statsrådets E-utredningE 127/2021 rd

Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

Statsrådets utredning: Reaktion på statsstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränser

Statsrådets E-utredningE 130/2021 rd

Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Statsrådets E-utredningE 134/2021 rd

Förhandsbehandling 

 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

EU:n epävirallinen puolustusministerikokous 12. - 13.1.2022

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 120/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 11.1.2022. 

Valtioneuvoston selvitys:Edustustoverkon kehittäminen 2022

Statsrådets USP-utredningUSP 1/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Skriftligt förfarande. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

Statsrådets utredning om begränsningsåtgärder med anledning av handlingar som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och självständighet

Statsrådets USP-utredningUSP 5/2014 rd

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 25/2021 vp - UTP 5/2014 vp har inkommit till riksdagen. 

Skriftligt förfarande. 

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 1/2022 vp - UTP 5/2014 vp har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess tills rådet har fattat beslutet i ärendet. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

Statsrådets utredning: Information till utskottet om ett ärende som hör till utrikesministeriets ansvarsområde

Statsrådets USP-utredningUSP 23/2021 rd

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 26/2021 vp - UTP 23/2021 vp har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Skriftligt förfarande 10.12.2021. 

Statsrådets utredning: EU:s sanktioner mot Mali

Statsrådets USP-utredningUSP 38/2021 rd

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 27/2021 vp - UTP 38/2021 vp har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess tills rådet har fattat beslutet i ärendet. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

Valtioneuvoston selvitys: Eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen tarkastelukonferenssi 13.-17.12.2021

Statsrådets USP-utredningUSP 39/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Skriftligt förfarande. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan; syksyn 2021 kriisinhallintakatsaus

Statsrådets USP-utredningUSP 43/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 10/2021 rd

Förhandsbehandling 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Ukraina – aktuell översikt

Utskottets eget ärendeEÄ 46/2021 rd

Sakkunnig: 

  • suurlähettiläs, erityisedustaja  Mikko Kinnunen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, ETYJ

Valtioneuvoston selvitys: Katsaus Naton ajankohtaisiin kysymyksiin ja Suomen Nato-kumppanuuteen

Statsrådets USP-utredningUSP 41/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till försvarsutskottet. 

Sakkunniga: 

kl. 12.45
  • biträdande avdelningschef Tanja Jääskeläinen utrikesministeriet
  • enhetschef Otto Saxén försvarsministeriet

Fredag 4.2.2022 kl. 11.00 

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 10/2021 rd

Sakkunniga: 

  • utrikesminister Pekka Haavisto utrikesministeriet
  • utrikesråd Rauno Merisaari utrikesministerietkl. 11.30
  • direktör för människorättscentret Sirpa Rautio Människorättscentretkl. 11.30