Senast publicerat 21-09-2021 13:33

VeckoplanUtrikesutskottet Veckoplan för veckan 38/2021

Inofficiellt distansmöte ti 21.9.2021 kl. 12.00 

Statsrådets utredning: Årsberättelse om det nordiska samarbetet 2020

Statsrådets USP-utredningUSP 21/2021 rd

Sakkunniga: 

 • minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist justitieministeriet
 • chef för sekretariatet för nordiskt samarbete Johan Schalin utrikesministeriet
 • specialmedarbetare Carolina Nordling justitieministeriet

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2020

BerättelseB 7/2021 rd

Sakkunniga: 

 • ordförande Erkki Tuomioja Finlands delegation i Nordiska rådet
 • råd för internationella ärenden Mari Herranen Finlands delegation i Nordiska rådet

Statsrådets försvarsredogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 8/2021 rd

Sakkunniga: 

 • generalsekreterare Petri Toivonen Säkerhetskommitténkl. 12.30
 • ordförande för USP-uppföljningsgruppen, riksdagsledamot Erkki Tuomioja kl. 13.00

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Statsrådets redogörelseSRR 4/2021 rd

Sakkunnig: 

 • generalsekreterare Petri Toivonen Säkerhetskommittén

Onsdag 22.9.2021 kl. 11.00 

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Statsrådets redogörelseSRR 5/2021 rd

Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande och till förvaltningsutskottet, kulturutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet för utlåtande. 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen evakuointioperaatio Afganistanissa

Statsrådets USP-utredningUSP 28/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte: 

Sakkunniga: 

 • utrikesminister Pekka Haavisto utrikesministeriet
 • biträdande avdelningschef Pekka Kaihilahti utrikesministeriet
 • ambassadråd Jussi Tanner utrikesministeriet

Statsrådets försvarsredogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 8/2021 rd

Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för utlåtande till försvarsutskottet. 

Åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen godkänns. 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte: 

Sakkunniga: 

 • understatssekreterare Kai Sauer utrikesministeriet
 • cyberambassadör Jarmo Sareva utrikesministeriet

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 21.9: 

Sakkunniga: 

 • generalsekreterare Petri Toivonen Säkerhetskommittén
 • ordförande för USP-uppföljningsgruppen, riksdagsledamot Erkki Tuomioja 

Sakkunniga: 

 • sektorchef, överste Jyri Raitasalo Huvudstaben
 • chef, polisråd Antti Pelttari skyddspolisenkl. 11.30
 • specialmedarbetare, internationella ärenden Lauri Voionmaa statsrådets kanslikl. 12.00
 • överdirektör, enheten för internationella frågor Laura Yli-Vakkuri inrikesministerietkl. 12.00
 • konsultativ tjänsteman Eero Kytömaa inrikesministerietkl. 12.00
 • budgetråd Petri Syrjänen finansministerietkl. 12.00

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Statsrådets redogörelseSRR 4/2021 rd

Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte: 

Sakkunniga: 

 • inrikesminister Maria Ohisalo inrikesministeriet
 • utvecklingsdirektör Harri Martikainen inrikesministeriet
 • specialmedarbetare Sami Kerman inrikesministeriet
 • understatssekreterare Kai Sauer utrikesministeriet
 • cyberambassadör Jarmo Sareva utrikesministeriet
 • ambassadråd Jussi Tanner utrikesministeriet

Det antecknas för kännedom att följande sakkunnig har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 21.9: 

Sakkunnig: 

 • generalsekreterare Petri Toivonen Säkerhetskommittén

Sakkunniga: 

 • sektorchef, överste Jyri Raitasalo Huvudstaben
 • chef, polisråd Antti Pelttari skyddspolisenkl. 11.30
 • budgetråd Petri Syrjänen finansministerietkl. 12.00

Torsdag 23.9.2021 kl. 12.00 

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Statsrådets redogörelseSRR 4/2021 rd

Sakkunniga: 

 • polisinspektör Ari Jokinen Polisstyrelsen
 • verksamhetsledare Pia Lindfors Flyktingrådgivningen rf
 • överdirektör Jari Kähkönen Migrationsverket
 • Gränsbevakningsväsendet
 • ordförande Mika Kari Parlamentariska uppföljningsgruppen för redogörelsen för den inre säkerhetenkl. 13.00

Inofficiellt distansmöte fr 24.9.2021 kl. 11.00 

Statsrådets försvarsredogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 8/2021 rd

Sakkunniga: 

 • ordförande Mauri Koskela Finlands Fredsbevararföbund rf
 • militär representant Mikko Heiskanen utrikesministeriet
 • politisk statssekreterare Johanna Sumuvuori utrikesministeriet

Statsrådets utredning: Fastställande av Finlands deltagande i EU:s utbildningsinsats för militär krishantering i Mali

Statsrådets USP-utredningUSP 26/2021 rd

Sakkunniga: 

 • enhetschef Minna Laajava utrikesministerietkl. 11.45
 • teamledare för allmänna säkerhetspolitiska frågor Lauri Hirvonen utrikesministeriet
 • äldre avdelningsstabsofficer Mikko Lehto försvarsministeriet
 • avdelningsstabsofficer Jarkko  Pelkonen Huvudstaben