Senast publicerat 28-01-2022 11:15

VeckoplanUtrikesutskottet Veckoplan för veckan 5/2022

Torsdag 3.2.2022 kl. 12.00 

Statsrådets utredning: Avtal mellan Europaparlamentet, rådet och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Europaparlamentets åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som innehas av rådet och Europeiska utrikestjänsten

Statsrådets E-utredningE 126/2021 rd

Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

Statsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen och den höga representanten om EU:s politik för Arktis

Statsrådets E-utredningE 127/2021 rd

Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

Statsrådets utredning: Reaktion på statsstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränser

Statsrådets E-utredningE 130/2021 rd

Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Statsrådets E-utredningE 134/2021 rd

Förhandsbehandling 

 

Beslut fattas om behandling av ärendet. 

EU:n epävirallinen puolustusministerikokous 12. - 13.1.2022

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 120/2021 rd

Beredning 

Skriftligt förfarande 11.1.2022. 

Statsrådets utredning om begränsningsåtgärder med anledning av handlingar som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och självständighet

Statsrådets USP-utredningUSP 5/2014 rd

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 25/2021 vp - UTP 5/2014 vp har inkommit till riksdagen. 

Skriftligt förfarande. 

Statsrådets utredning: Information till utskottet om ett ärende som hör till utrikesministeriets ansvarsområde

Statsrådets USP-utredningUSP 23/2021 rd

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 26/2021 vp - UTP 23/2021 vp har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Skriftligt förfarande 10.12.2021. 

Statsrådets utredning: EU:s sanktioner mot Mali

Statsrådets USP-utredningUSP 38/2021 rd

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 27/2021 vp - UTP 38/2021 vp har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess tills rådet har fattat beslutet i ärendet. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

Valtioneuvoston selvitys: Eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen tarkastelukonferenssi 13.-17.12.2021

Statsrådets USP-utredningUSP 39/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Skriftligt förfarande. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan; syksyn 2021 kriisinhallintakatsaus

Statsrådets USP-utredningUSP 43/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

Ukraina – aktuell översikt

Utskottets eget ärendeEÄ 46/2021 rd

Sakkunnig: 

  • suurlähettiläs, erityisedustaja  Mikko Kinnunen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, ETYJ

Valtioneuvoston selvitys: Katsaus Naton ajankohtaisiin kysymyksiin ja Suomen Nato-kumppanuuteen

Statsrådets USP-utredningUSP 41/2021 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till försvarsutskottet. 

Sakkunniga: 

kl. 12.45
  • biträdande avdelningschef Tanja Jääskeläinen utrikesministeriet
  • enhetschef Otto Saxén försvarsministeriet

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 10/2021 rd

Förhandsbehandling 

Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 

Fredag 4.2.2022 kl. 11.00 

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 10/2021 rd

Sakkunniga: 

kl. 11.30
  • utrikesministeriet
  • justitieministeriet
  • Människorättscentret