Senast publicerat 02-02-2022 11:24

VeckoplanArbetslivs- och jämställdhetsutskottet Veckoplan för veckan 5/2022

Torsdag 3.2.2022 kl. 12.15 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattform

Regeringens propositionRP 225/2021 rd

Sakkunniga: 

  • regeringssekreterare Emmi Äijälä arbets- och näringsministeriet
  • konsultativ tjänsteman Mikko Kuoppala arbets- och näringsministeriet

Diskuteras planen för hörande av sakkunniga. 

Höj lönenivån för sjukskötare

MedborgarinitiativMI 1/2021 rd

Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 

Fredag 4.2.2022 kl. 11.00 Inställt möte