Veckoplan
Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 16/2021
Inofficiellt distansmöte ti 20.4.2021 kl. 10.30
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
forskarprofessor (emeritus)
Markku
Pekurinen
chefsforskare
Teemu
Lyytikäinen
Statens ekonomiska forskningscentral
professor
Teemu
Malmi
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
professor
Otto
Toivanen
Tisdag 20.4.2021 kl. 11.30
Inofficiellt distansmöte on 21.4.2021 kl. 9.30
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
juris doktor
Allan
Rosas
professor
Päivi
Leino-Sandberg
Onsdag 21.4.2021 kl. 10.30
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel
Regeringens proposition
Torsdag 22.4.2021 kl. 9.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
lagstiftningsråd
Mirja
Salonen
justitieministeriet
referendarieråd
Anu
Rita
Riksdagens justitieombudsmans kansli
professor
Olli
Mäenpää
professor
Sakari
Melander
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
justitieråd
Juha
Lavapuro
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
professor
Toomas
Kotkas
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Diskrimineringsombudsmannens byrå
ordförande
Sari
Kokko
Handikappforum rf
jurist
Henrik
Gustafsson
Invalidiliitto ry edustaen Vammaisfoorumi ry:tä
Eteva kuntayhtymä
Fredag 23.4.2021 kl. 9.00
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Sakkunniga: 
högsta förvaltningsdomstolen
justitieråd
Tuomo
Antila
högsta domstolen
överdomare
Jussi
Karttunen
marknadsdomstolen
juris doktor
Maija
Dahlberg
professor
Veli-Pekka
Viljanen
Senast publicerat 16-04-2021 12:49