Senast publicerat 24-09-2021 16:24

VeckoplanStora utskottet Veckoplan för veckan 39/2021

Onsdag 29.9.2021 kl. 9.00, Lilla Parlamentets auditorium 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden..

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (dataförvaltningsakten)

Statsrådets U-skrivelseU 1/2021 rd

Den kompletterande skrivelsen UJ 13/2021 vp - U 1/2021 vp har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar skicka den kompletterande skrivelsen UJ 13/2021 vp - U 1/2021 vp för eventuella åtgärder till kommunikationsutskottet 

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2020/1706 vad gäller införande av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)

Statsrådets U-skrivelseU 34/2021 rd

Ett meddelande från finansutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. U 34/2021 vp 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet

Statsrådets E-utredningE 48/2021 rd

Ett meddelande från kommunikationsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - företagsbeskattning för 2000-talet

Statsrådets E-utredningE 84/2021 rd

Ett meddelande från finansutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 84/2021 vp 

Epävirallinen päämieskokous 5.10.2021 (tbc)

EU-Länsi-Balkan huippukokous 6.10. 2021

Onsdag 29.9.2021 kl. 13.00 Stora utskottets arbetsdelegation 

Statsrådets redogörelse om EU-politiken

Statsrådets redogörelseSRR 7/2020 rd

Utkast till betänkande presenteras. 

Fredag 1.10.2021 kl. 13.30, Lilla Parlamentets auditorium 

Statsrådets utredningar om förberedelser för EU-rådets sammanträden.

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )

Statsrådets U-skrivelseU 28/2021 rd

 

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens

Statsrådets E-utredningE 62/2021 rd

 

Eurogruppen, inofficiella finansministerimöte 10.-11.9.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 73/2021 rd

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Euroryhmä, ECOFIN 4.-5.10.2021

Sakkunnig: 

  • minister Annika Saarikko 

Inofficiella rådet för miljöfrågor 20.-21.7.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 65/2021 rd

Sakkunnig: 

  • minister Krista Mikkonen 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Mötet i Europeiska unions råd 6.10.2021 (Rådet för miljöfrågor)

Sakkunnig: 

  • minister Krista Mikkonen 

Rådet för rättsliga och inrikes frågor 7.-8.6.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 47/2021 rd

Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Inofficiella rådet för rättsliga och inrikes frågor 14.-16.7.2021

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 62/2021 rd

Sakkunniga: 

  • minister Anna-Maja Henriksson 
  • minister Maria Ohisalo 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Mötet i Europeiska unions råd 31.8.2021 (oikeus- ja sisäasiasioiden neuvosto)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 70/2021 rd

Sakkunniga: 

  • minister Anna-Maja Henriksson 
  • minister Maria Ohisalo 

Rapporten antecknas ha inkommit. 

Rapporteringen klar. 

Mötet i Europeiska unions råd 7.-8.10.2021 (Rådet för rättsliga och inrikes frågor)

Sakkunniga: 

  • minister Anna-Maja Henriksson 
  • minister Maria Ohisalo