Senast publicerat 10-02-2022 16:21

VeckoplanUnderrättelsetillsynsutskottet Veckoplan för veckan 6/2022

Fredag 11.2.2022 kl. 13.30 

Aktuella frågor kring civil underrättelseinhämtning

Utskottets eget ärendeEÄ 39/2019 rd

Sakkunniga: 

  • statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen statsrådets kansli
  • konsultativ tjänsteman Juha Vehmaskoski inrikesministeriet

Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttrande. 

Aktuella frågor kring militär underrättelseinhämtning

Utskottets eget ärendeEÄ 38/2019 rd

Sakkunniga: 

  • statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen statsrådets kansli
  • konsultativ tjänsteman Harri Ohra-aho försvarsministeriet

Beslutas om offentlighet för sakkunnigyttrande.