Senast publicerat 29-11-2022 11:36

VeckoplanUtrikesutskottet Veckoplan för veckan 48/2022

Tisdag 29.11.2022 kl. 12.00 

Åtgärdsmotion om att upphöra med att stödja och bistå länder som stöder Rysslands anfallskrig

ÅtgärdsmotionAM 128/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union

Statsrådets E-utredningE 146/2022 rd

Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 

Statsrådets utredning: Natos utrikesministermöte 29-30.11.2022

Statsrådets USP-utredningUSP 39/2022 rd

Antecknas ha inkommit: promemoria 25.11.2022. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Statsrådets utredning: OSSE:s utrikesministermöte 30.11 - 1.12.2022

Statsrådets USP-utredningUSP 41/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

 

Antecknas ha inkommit: promemoria 28.11.2022. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Statsrådets utredning: Lämnande av internationellt bistånd till Ukraina

Statsrådets USP-utredningUSP 4/2022 rd

Sakkunniga: 

 • försvarsminister Antti Kaikkonen försvarsministeriet
 • enhetschef Sami Nurmi försvarsministeriet

Statsrådets utredning: Utveckling av det nordiska försvarssamarbetet

Statsrådets USP-utredningUSP 38/2022 rd

Ärendet har inkommit till riksdagen. 

Utskottet beslutar om behandlingen av ärendet. 

Sakkunniga: 

 • försvarsminister Antti Kaikkonen försvarsministeriet
 • specialsakkunnig Sebastian Wassholm försvarsministeriet

Utskottet beslutar skicka ärendet för kännedom till försvarsutskottet. 

Statsrådets utredning: Det nordiska försvarssamarbetets (Nordefco) ministermöte 22.11.2022

Statsrådets USP-utredningUSP 40/2022 rd

Rapportering 

Antecknas ha inkommit: rapporten 28.11.2022. 

Sakkunniga: 

 • försvarsminister Antti Kaikkonen försvarsministeriet
 • ministerns militärrådgivare, kommodor Jan Engström försvarsministeriet

Mötet i Europeiska unions råd 15.11.2022 (Ulkoasiainneuvosto ja Euroopan puolustusviraston johtokunta puolustusministerikokoonpanossa 15.11.2022)

Europeiska rådets och EU-rådets mötenEUM 113/2022 rd

Rapportering 

Rapporten antecknas ha inkommit; puolustusministeriö 15.11.2022 

Sakkunniga: 

 • försvarsminister Antti Kaikkonen försvarsministeriet
 • ministerns militärrådgivare, kommodor Jan Engström försvarsministeriet

Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2022

Statsrådets E-utredningE 138/2022 rd

Sakkunnig: 

 • ambassadråd Heli Hyypiä utrikesministeriet

Statsrådets utredning om begränsningsåtgärder med anledning av handlingar som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och självständighet

Statsrådets USP-utredningUSP 5/2014 rd

Den kompletterande skrivelsen UTPJ 44/2022 vp - UTP 5/2014 vp har inkommit till riksdagen. 

Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Sakkunniga: 

 • enhetschef Niklas Lindqvist utrikesministeriet
 • överdirektör, avdelningschef Riku Huttunen arbets- och näringsministerietbilaga

Ställningstagande. 

Onsdag 30.11.2022 kl. 11.00 

Ukraina – aktuell översikt

Utskottets eget ärendeEÄ 46/2021 rd

Sakkunnig: 

 • operationschef, EUAM Ukraine Antti Hartikainen 

Torsdag 1.12.2022 kl. 12.00 

Fredag 2.12.2022 kl. 11.00