Senast publicerat 01-02-2023 13:54

VeckoplanKulturutskottet Veckoplan för veckan 5/2023

Tisdag 31.1.2023 kl. 12.00 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 43/2022 rd)

Regeringens propositionRP 43/2022 rd
Regeringens propositionRP 313/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Utskottet hörde: 

  • direktör Jorma Waldén undervisnings- och kulturministeriet bilaga
  • regeringsråd Anna Vuopala undervisnings- och kulturministeriet

Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 

  • Kopiosto rybilaga
  • Tekijänoikeuksien käyttäjien neuvottelukuntabilaga

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Onsdag 1.2.2023 kl. 11.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde till följd av ändringen av lotterilagen

Regeringens propositionRP 282/2022 rd

Sekreteraren presenterade utkastet till betänkande. 

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Statsrådets redogörelseSRR 16/2022 rd

Utskottet avslutade utfrågningen av sakkunniga. 

Utskottet förde förberedande debatt. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 43/2022 rd)

Regeringens propositionRP 43/2022 rd
Regeringens propositionRP 313/2022 rd

Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 

  • kommunikationsministerietbilaga

Torsdag 2.2.2023 kl. 12.00 

Åtgärdsmotion om att trygga finansieringen av Finlands Paralympiska Kommitté rf

ÅtgärdsmotionAM 171/2022 rd

Ärendet har remitterats till utskottet. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 43/2022 rd)

Regeringens propositionRP 43/2022 rd
Regeringens propositionRP 313/2022 rd

Sakkunnig: 

  • enhetschef Aino Sipari kommunikationsministeriet

Skriftligt yttrande: 

  • undervisnings- och kulturministeriet bilaga

Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 

Förberedande debatt inleds. 

Fredag 3.2.2023 kl. 11.30 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationRegeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 43/2022 rd)

Regeringens propositionRP 43/2022 rd
Regeringens propositionRP 313/2022 rd

Förberedande debatt fortsätter.