Senast publicerat 01-02-2023 13:12

VeckoplanFörsvarsutskottet Veckoplan för veckan 4/2023

Veckan 4

Tisdag 24.1.2023 kl. 10.30 

Ryssland - aktuell översikt

Utskottets eget ärendeEÄ 11/2020 rd

Utskottet beslutade med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 

Utskottet hörde: 

 • ambassadör Antti Helanterä utrikesministeriet

Utredningen antecknades som mottagen. 

Onsdag 25.1.2023 kl. 9.30 Inställt möte

24.1.2023 kl. 9.30, SuV:n kokoushuone, Pikkuparlamentti  26. — 27.1.2023 

Veckan 5

Tisdag 31.1.2023 kl. 10.30 

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Statsrådets redogörelseSRR 16/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Ärendet har lämnats till försvarsutskottet för eventuellt utlåtande till framtidsutskottet. Tidsfrist: 17.2.2023. 

Statsrådets utredning: Lämnande av internationellt bistånd till Ukraina

Statsrådets USP-utredningUSP 4/2022 rd

En kompletterande skrivelse UTPJ 54/2022 vp - UTP 4/2022 vp har lämnats till försvarsutskottet för kännedom. 

Utskottet godkände åtgärder vidtagna vid förhandsbehandlingen. 

Utskottet beslutade att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Statsrådets utredning till riksdagen om läget i fråga om skjutbanorna i Finland

Utskottets eget ärendeEÄ 59/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Utskottet hörde: 

 • äldre regeringssekreterare Timo Tuurihalme försvarsministerietbilaga
 • äldre avdelningsstabsofficer Olli Rusanen försvarsministeriet
 • polisinspektör Seppo Sivula inrikesministerietbilaga
 • konsultativ tjänsteman Vesa Pekkola social- och hälsovårdsministerietbilaga
 • lagstiftningsråd Tia Laine-Ylijoki-Laakso miljöministerietbilaga
 • lagstiftningsråd Mirkka Saarela miljöministeriet
 • miljöråd Ari Saarinen miljöministeriet
 • konsultativ tjänsteman Sami Niemi jord- och skogsbruksministerietbilaga
 • utbildningsdirektör Timo Mustaniemi Försvarsutbildningsföreningenbilaga
 • miljö- och omständighetschef Lotta Laitinen Suomen Ampumaurheiluliitto rybilaga

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Utskottet beslutade om fortsatt behandling av ärendet. 

Onsdag 1.2.2023 kl. 9.30 

Statsrådets utredning till riksdagen om läget i fråga om skjutbanorna i Finland

Utskottets eget ärendeEÄ 59/2022 rd

sv Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sekreteraren presenterade utkastet till utlåtande. 

Utskottet förde allmän debatt. 

I den detaljerade behandlingen godkände utskottet utkastet till betänkande som sådant. 

Utskottet beslutade enhälligt att behandlingen är den avgörande behandlingen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Statsrådets utredning: Finlands deltagande i det internationella samfundets krishanterings- och utvecklingssamarbete i Afghanistan 2001–2021

Statsrådets USP-utredningUSP 49/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • teamledare, allmän säkerhetspolitik Markus Teir utrikesministeriet
 • ansvarig tjänsteman Juho Simpura utrikesministeriet
 • äldre avdelningsstabsofficer Mikko Lehto försvarsministeriet
 • chefsforskare Katariina Mustasilta Utrikespolitiska institutet
 • forskare Tyyne Karjalainen Utrikespolitiska institutet
 • avdelningsstabsofficer Jarkko  Pelkonen Huvudstaben

Utredningen antecknades som mottagen. 

Utskottet beslutade att inga ytterligare åtgärder vidtas med anledning av ärende. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

sv Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Afghanistan

Utskottets eget ärendeEÄ 37/2021 rd

Utskottet hörde: 

 • teamledare, allmän säkerhetspolitik Markus Teir utrikesministeriet
 • äldre avdelningsstabsofficer Mikko Lehto försvarsministeriet
 • chefsforskare Katariina Mustasilta Utrikespolitiska institutet
 • forskare Tyyne Karjalainen Utrikespolitiska institutet
 • avdelningsstabsofficer Jarkko  Pelkonen Huvudstaben
 • ansvarig tjänsteman Juho Simpura utrikesministeriet

Utredningen antecknades som mottagen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Försvarsministeriets utredning om Afghanistan

Utskottets eget ärendeEÄ 39/2022 rd

Utskottet hörde: 

 • teamledare, allmän säkerhetspolitik Markus Teir utrikesministeriet
 • ansvarig tjänsteman Juho Simpura utrikesministeriet
 • äldre avdelningsstabsofficer Mikko Lehto försvarsministeriet
 • chefsforskare Katariina Mustasilta Utrikespolitiska institutet
 • forskare Tyyne Karjalainen Utrikespolitiska institutet
 • avdelningsstabsofficer Jarkko  Pelkonen Huvudstaben

Utredningen antecknades som mottagen. 

Behandlingen i utskottet har avslutats. 

Torsdag 2.2.2023 kl. 10.00 

Frånträd förbudet mot infanteriminor och tillåt användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor

MedborgarinitiativMI 4/2022 rd

Utkast till utlåtande presenteras. 

Allmän debatt förs. 

Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 

Puolustustarvikkeiden tuotanto Suomessa ja muualla Euroopassa

Utskottets eget ärendeEÄ 63/2022 rd

Sakkunnig: 

 • generalsekreterare Tuija Karanko Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry

Fredag 3.2.2023 kl. 9.30 Mötesreservering