Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

EkUU 16/2020 rd

Senast publicerat 28-08-2020 14:37

Utlåtande EkUU 16/2020 rd U 17/2020 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 (ändring av kapitalkravsförordningen på grund av COVID-19-pandemin)

Ekonomiutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 (ändring av kapitalkravsförordningen på grund av COVID-19-pandemin) (U 17/2020 rd): En kompletterande skrivelse UJ 13/2020 vp — U 17/2020 vp har lämnats till ekonomiutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • finansministeriet
  • Finansinspektionen
  • Finlands Bank
  • Finans Finland
  • Nordea
  • arbetslivsprofessorVesaVihriälä
  • politices doktorPeterNyberg.

Samband med andra handlingar

Ekonomiutskottet har tidigare lämnat utlåtandet EkUU 11/2020 rd. i ärendet 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se finansministeriets promemoria 04.06.2020 VM2020-00274 ( Liiteasiakirja Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvosto). 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 17/2020 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TaVL 16/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Ekonomiutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med kompletteringarna i utlåtandet.  
Helsingfors 16.6.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhanaVartiainensaml
vice ordförande
ArtoPirttilahticent
medlem
AtteHarjannegröna
medlem
MariHolopainengröna
medlem
HannuHoskonencent
medlem
EevaKallicent
medlem
PiaKaumasaml
medlem
RiittaMäkinensd(delvis)
medlem
MatiasMäkynensd
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
Husseinal-Taeesd
medlem
VeikkoVallinsaf
medlem
TuulaVäätäinensd
medlem
JohannesYrttiahovänst.

Sekreterare var

utskottsråd
TeijaMiller.