Utlåtande
FiUU
2
2019 rd
Finansutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet (U 85/2018 rd): Ärendet har lämnats till finansutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet (U 85/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 7/2019 vp—U 85/2018 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet (U 85/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 8/2019 vp—U 85/2018 vp har lämnats till finansutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
understatssekreterare
Tuomas
Saarenheimo
finansministeriet
specialsakkunnig
Jarkko
Kivistö
finansministeriet
biträdande jurist
Hanna
Oraheimo
finansministeriet
seniorekonom
Lauri
Vilmi
Finlands Bank
statssekreterare
Vesa
Vihriälä
statsrådets kansli.
Samband med andra handlingar
Utskottet har tidigare lämnat utlåtandet FiUU 10/2018 rd i ärendet. 
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 391. 
Statsrådets ställningstagande
Se dokument U 85/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet VaVL 2/2019 vp
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Finansutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 22.11.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Johannes
Koskinen
sd
medlem
Antti
Rantakangas
cent
medlem
Sanni
Grahn-Laasonen
saml
medlem
Timo
Heinonen
saml
medlem
Vilhelm
Junnila
saf
medlem
Heli
Järvinen
gröna
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Jari
Koskela
saf
(delvis)
medlem
Markus
Lohi
cent
medlem
Pia
Lohikoski
vänst
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jussi
Saramo
vänst
medlem
Sami
Savio
saf
medlem
Iiris
Suomela
gröna
medlem
Pia
Viitanen
sd
ersättare
Markku
Eestilä
saml
ersättare
Eveliina
Heinäluoma
sd
ersättare
Kalle
Jokinen
saml
medlem
Toimi
Kankaanniemi
saf
ersättare
Antero
Laukkanen
kd
(delvis)
ersättare
Juha
Pylväs
cent
ersättare
Veronica
Rehn-Kivi
sv.
Sekreterare var
utskottsråd
Hellevi
Ikävalko.
AVVIKANDE MENING 1 /saf
Motivering
Se det finska utlåtandet VaVL 2/2019 vp
Avvikande mening
Vi föreslår
att stora utskottet beaktar det som sagts ovan och förkastar förslagen. 
Helsingfors 22.11.2019
Toimi
Kankaanniemi
saf
Sami
Savio
saf
Jari
Koskela
saf
Vilhelm
Junnila
saf
AVVIKANDE MENING 2 /kd
Motivering
Se det finska utlåtandet VaVL 2/2019 vp
Avvikande mening
Vi föreslår
att stora utskottet beaktar det som sagts ovan och föreslår att förslagen förkastas.  
Helsingfors 22.11.2019
Antero
Laukkanen
kd
Senast publicerat 13-01-2020 10:27