Senast publicerat 03-09-2021 15:12

Utlåtande FrUU 3/2021 rd E 130/2020 rd Framtidsutskottet Statsrådets utredning: Kommissionens strategiska framsynsrapport 2020 ”Strategisk framsyn — med riktning mot ett mer resilient Europa”

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets utredning: Kommissionens strategiska framsynsrapport 2020 ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa” (E 130/2020 rd): Ärendet har lämnats till framtidsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • ledande expert Jaana Tapanainen-Thiess 
  statsrådets kansli
 • överombudsman Jyrki Katainen 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • direktör Katri Vataja 
  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
 • professor emerita Sirkka Heinonen 
  Centret för framtidsforskning , Åbo universitet
 • direktör Hannu Kemppainen 
  Business Finland Oy
 • framtidsforskare Risto Linturi 
  R. Linturi Oyj
 • framtidsforskare Elina Hiltunen 
  What´s Next Consulting Oy
 • forskningskoordinator Atte Ojanen 
  Demos Helsingfors
 • teknologie doktor Eero Paloheimo. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • principal designer Annina Antinranta 
  Futures Finland Ry & Futurice Oy
 •  Ilkka  Halava 
  Futures Finland Ry & Prime Frontier Oy
 •  Minna  Koskelo 
  Futures Finland Ry & Yksitoista Helsinki Oy
 • strategisk framsynthetschef Sanna Malinen 
  Teknologiska forskningscentralen VTT Ab.

STATSRÅDETS UTREDNING/ DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2020) 493. 

Statsrådets ståndpunkt.

Se dokument E 130/2020 rd och Statsrådets kanslis promemoria 28.10.2020 VNEUS2020-01071. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet TuVL 3/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Framtidsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 5.5.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Joakim Strand sv 
 
vice ordförande 
Pirkka-Pekka Petelius gröna 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Mari Holopainen gröna 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Antti Lindtman sd 
 
medlem 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Sari Tanus kd 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
medlem 
Jussi Wihonen saf 
 
ersättare 
Ville Vähämäki saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Olli Hietanen.  
 
ständig rådgivare Maria Höyssä.