Senast publicerat 09-05-2021 19:58

Utlåtande FvUU 14/2018 rd U 26/2017 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av kommissions förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Dataskyddsförordning för unionens institutioner) (U 26/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 34/2017 vp — U 26/2017 vp har remitterats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Anu Talus 
    justitieministeriet.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • inrikesministeriet
  • dataombudsmannens byrå.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden i ärendet (FvUU 7/2017 rd och FvUU 37/2017 rd).  

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument Eutori EU/2017/0462 EU-dokument COM(2017) 8 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 26/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (HaVL 14/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 23.5.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
vice ordförande 
Timo V. Korhonen cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Joona Räsänen sd 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
ersättare 
Antti Rantakangas cent 
 
ersättare 
Kari Tolvanen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.