Senast publicerat 09-05-2021 19:07

Utlåtande FvUU 31/2017 rd U 51/2017 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (importkontroll för kulturföremål som exporterats olagligt)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (importkontroll för kulturföremål som exporterats olagligt) (U 51/2017 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Upi Talsi 
  finansministeriet
 • kulturråd Päivi Salonen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • tullöverinspektör Heli Lampela 
  Tullen
 • jurist Juha Maaperä 
  Museiverket.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • inrikesministeriet.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument: Eutori EU/2017/1222, COM(2017) 375 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 51/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (HaVL 31/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

että att det omfattar regeringens ståndpunkt. 
Helsingfors 10.11.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Juho Eerola saf 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Mika Kari sd 
 
medlem 
Elsi Katainen cent 
 
medlem 
Kari Kulmala blå 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sirpa Paatero sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Veera Ruoho saml 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne