Senast publicerat 25-03-2019 14:39

Utlåtande FvUU 33/2018 rd U 33/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 42/2018 vp — U 33/2018 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådLauriRautio
  justitieministeriet
 • EU-medarbetareJoniKorpinen
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänstemanJoukoHuhtamäki
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänstemanSampsaHakala
  Riksåklagarämbetet
 • kriminalinspektörHeidiBjörk
  centralkriminalpolisen.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • kommunikationsministeriet
 • dataombudsmannens byrå
 • Polisstyrelsen
 • Tullen
 • Finlands näringsliv rf.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (FvUU 18/2018 rd).  

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2018/0927, EU/2018/0928, EU-dokument COM(2018) 225, COM(2018) 226 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 33/2018 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (HaVL 33/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar,

att det ur verksamhetsmässig synvinkel omfattar statsrådets ståndpunkt, men med ovan anförda preciseringar och kompletteringar, under förutsättning att förslaget till förordning också är konstitutionellt godtagbart. 
Helsingfors 28.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
PerttiHakanencent
medlem
MikaKarisd
medlem
KariKulmalablå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
Olli-PoikaParviainengröna
medlem
JuhaPylväscent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
Vesa-MattiSaarakkalablå
medlem
MattiSemivänst
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
TapaniTöllicent

Sekreterare var

utskottsråd
Minna-LiisaRinne