Senast publicerat 28-03-2019 11:27

Utlåtande FvUU 44/2018 rd U 33/2018 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial)

Förvaltningsutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning och direktiv (brottsbekämpande myndigheters gränsöverskridande tillgång till elektroniskt bevismaterial) (U 33/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 42/2018 vp — U 33/2018 vp har lämnats till förvaltningsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådLauriRautio
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänstemanJoukoHuhtamäki
  inrikesministeriet
 • polisinspektörKimmoUlkuniemi
  Polisstyrelsen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • kommunikationsministeriet
 • Riksåklagarämbetet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtanden FvUU 18/2018 rd och FvUU 33/2018 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 225 final och COM(2018) 226 final samt hänvisningar till Eutori EU/2018/0927 och EU/2018/0928. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 33/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (HaVL 44/2018 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 28.2.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JuhoEerolasaf
vice ordförande
Timo V.Korhonencent
medlem
AndersAdlercreutzsv
medlem
PerttiHakanencent
medlem
MikaKarisd
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SirpaPaaterosd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
VeeraRuohosaml
medlem
WilleRydmansaml
medlem
JoonaRäsänensd
medlem
MattiSemivänst
ersättare
LauraHuhtasaarisaf.

Sekreterare var

plenarråd
HenriHelo.