Senast publicerat 27-04-2021 10:01

Utlåtande FvUU 8/2021 rd U 16/2021 rd Förvaltningsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF och direktiv 2014/41/EU vad gäller deras anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets rambeslut 2002/465/RIF och direktiv 2014/41/EU vad gäller deras anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter (U 16/2021 rd): Ärendet har lämnats till förvaltningsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Virpi Koivu 
  justitieministeriet
 • specialsakkunnig Anne Lamminmäki 
  inrikesministeriet
 • biträdande dataombudsman Jari Råman 
  Dataombudsmannens byrå
 • kriminalinspektör Simeon Oikarinen 
  centralkriminalpolisen.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument D / Direktiivi 2014/41/EU. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 16/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet HaVL 8/2021 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Förvaltningsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendet. 
Helsingfors 25.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Riikka Purra saf 
 
vice ordförande 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Hanna Holopainen gröna 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Matti Semi vänst 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Minna-Liisa Rinne.