Senast publicerat 09-05-2021 18:52

Utlåtande GrUU 13/2017 rd U 21/2017 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Schengens informationssystem (SIS)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ändring av Schengens informationssystem (SIS) (U 21/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Hannele Taavila 
  inrikesministeriet
 • gränssäkerhetsexpert, kommendörkapten Mikko Simola 
  inrikesministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • juris magister Niklas Vainio 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • professor Juha Lavapuro 
 • professor Tuomas Ojanen 

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument: Eutori EU/2016/1830, EU/2016/1831, EU/2016/1833.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 21/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 13/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 31.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Mats Löfström sv 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen