Senast publicerat 09-05-2021 14:10

Utlåtande GrUU 29/2016 rd U 13/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 12/2016 vp — U 13/2016 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
    justitieministeriet
  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå
  • professor Juha Lavapuro 
  • professor Tuomas Ojanen 

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (GrUU 13/2015 rd).  

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0549, EU-dokument COM(2016).  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 29/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Se det finska dokumentet PeVL 29/2016 vp.

Helsingfors 3.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Simon Elo saf 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Mats Löfström sv 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen