Senast publicerat 09-05-2021 18:46

Utlåtande GrUU 3/2017 rd U 3/2017 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (U 3/2017 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • gränssäkerhetsexpert, kommendörkapten Mikko Simola 
    inrikesministeriet
  • dataombudsman Reijo Aarnio 
    dataombudsmannens byrå

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • professor Juha Lavapuro 

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/1677, EU-dokument COM(2016) 731.  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 3/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 3/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar..  
Helsingfors 1.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Simon Elo na 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
jäsen 
Antti Häkkänen kok 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen