Senast publicerat 09-05-2021 14:10

Utlåtande GrUU 33/2016 rd U 30/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Eurodacregister) (U 30/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • överinspektör Tuuli Kainulainen 
  inrikesministeriet
 • överinspektör Johanna Räty 
  inrikesministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • professor Juha Lavapuro 
 • professor Tuomas Ojanen. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se hänvisning till Eutori EU/2016/0959, EU-dokument COM(2016) 272 och A/Asetus 603/2013. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 30/2016 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 33/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt men fäster uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekterna i utlåtandet. 
Helsingfors 21.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
medlem 
Simon Elo saf 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml (delvis) 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ville Niinistö gröna 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Wille Rydman saml 
 
medlem 
Ville Skinnari sd (delvis) 
 
ersättare 
Mats Löfström sv (delvis) 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.