Senast publicerat 10-01-2023 15:18

Utlåtande GrUU 47/2022 rd U 64/2022 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets resolution om reform av EU:s valakt

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets resolution om reform av EU:s valakt (U 64/2022 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • valdirektör Arto Jääskeläinen 
    justitieministeriet
  • minister Lauri Tarasti. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • professor Päivi Leino-Sandberg 
  • docent, tenure track-professor Anu Mutanen. 

SKRIVELSEN

Förslaget och statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 64/2022 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet PeVL 47/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 6.10.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
vice ordförande 
Heikki Vestman saml 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Hannu Hoskonen cent 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Anna Kontula vänst 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Sakari Puisto saf 
 
medlem 
Ville Valkonen saml 
 
medlem 
Tuula Väätäinen sd 
 
ersättare 
Wille Rydman wr. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikael Koillinen.