Utlåtande
JsUU
20
2018 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen gällande en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken (U 73/2018 rd): Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
jord- och skogsbruksministeriet
lantbruksråd
Kari
Valonen
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Mirja
Kiviranta
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Pia
Lehmusvuori
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Pekka
Sandholm
jord- och skogsbruksministeriet
konsultativ tjänsteman
Sanna
Sihvola
jord- och skogsbruksministeriet
miljöråd
Tarja
Haaranen
miljöministeriet
Europaparlamentsledamot
Elsi
Katainen
Europaparlamentet
forskningsprofessor
Jyrki
Niemi
Naturresursinstitutet
forskare
Olli
Niskanen
Naturresursinstitutet
avdelningsdirektör
Jukka
Pekonniemi
Landsbygdsverket
forskningschef
Juha
Lappalainen
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
verksamhetsledare
Jonas
Laxåback
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 
Livsmedelsindustriförbundet rf.
Finlands naturskyddsförbund rf
SKRIVELSEN
Förslaget
Se dokument: Eutori EU/2018/1159, EU/2018/1169, EU/2018/1175, EU-dokument COM(2018) 392, COM(2018) 393, COM(2018) 394 final. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument U 73/2018 rd. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska dokumentet (MmVL 20/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Jord- och skogsbruksutskottet meddelar,
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 29.11.2018 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
medlem
Pertti
Hakanen
cent
medlem
Teuvo
Hakkarainen
saf
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Lasse
Hautala
cent
medlem
Reijo
Hongisto
blå
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Mats
Nylund
sv
medlem
Arto
Satonen
saml
medlem
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Harry
Wallin
sd
medlem
Eerikki
Viljanen
cent
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius
Senast publicerat 04-04-2019 11:00