Utlåtande
KoUU
45
2018 rd
Kommunikationsutskottet
Statsrådets utredning: Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi (E 39/2018 rd): Ärendet har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets utredning: Bekämpande av desinformation online: en EU-strategi (E 39/2018 rd): En kompletterande skrivelse EJ 31/2018 vp — E 39/2018 vp har lämnats till kommunikationsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig i EU-ärenden
Salla
Sammalkivi
statsrådets kansli
konsultativ tjänsteman
Emil
Asp
kommunikationsministeriet
biträdande direktör
Rauli
Paananen
Transport- och kommunikationsverket
dataombudsman
Reijo
Aarnio
dataombudsmannens byrå
kommunikationschef
Päivi
Tampere
Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Förslaget
Se EU-dokument COM(2018) 236 final och hänvisning till Eutori EU/2018/9054. 
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 39/2018 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (LiVL 45/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Kommunikationsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa mindre preciseringar. 
Helsingfors 8.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Ari
Jalonen
blå
vice ordförande
Markku
Pakkanen
cent
medlem
Mikko
Alatalo
cent
medlem
Jyrki
Kasvi
gröna
medlem
Jukka
Kopra
saml
medlem
Suna
Kymäläinen
sd
medlem
Mia
Laiho
saml
medlem
Mats
Löfström
sv
medlem
Eeva-Maria
Maijala
cent
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Jari
Ronkainen
saf
medlem
Satu
Taavitsainen
sd
medlem
Ari
Torniainen
cent
medlem
Sofia
Vikman
saml.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 27-03-2019 10:24