Senast publicerat 02-10-2020 09:10

Utlåtande KoUU 6/2020 rd B 1/2020 rd Regeringens årsberättelse 2019

Kommunikationsutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överdirektör, avdelningschefJuhapekkaRistola
    kommunikationsministeriet (distanskontakt).

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kommunikationsutskottet har behandlat de uttalanden och ställningstaganden i regeringens årsberättelse 2019 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 

Uttalanden och ställningstaganden som kan strykas

Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden och ställningstaganden av riksdagen och redogjorts för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena och ställningstagandena i övrigt har blivit obehövliga: 

Informationssamhällsbalken (RP 221/2013 rdRSv 106/2014 rd, punkterna 3 och 4 i ställningstagandet). 

Hur fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon fungerar (RP 9/2017 rdRSv 51/2017 rd). 

Nya vägtrafiklagen (RP 180/2017 rdRSv 65/2018 rd, punkt 2 i ställningstagandet). 

Ibruktagande av lätta bilar (RP 173/2018 rdRSv 191/2018 rd). 

Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (RP 182/2018 rdRSv 161/2018 rd). 

Uttalanden som ska stå kvar

Kommunikationsutskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden av riksdagen och redogjorts för i regeringens årsberättelse inte är tillräckliga och att uttalandena fortfarande är nödvändiga och bör finnas kvar i berättelsen: 

Genomgripande reform av lagstiftningen om farledsavgift (RP 65/2011 rdRSv 53/2011 rd). 

Nya förflyttningshjälpmedel (RP 24/2015 rdRSv 110/2015 rd). 

Myndighetsövervakningen av tillståndspliktig trafik (RP 161/2016 rdRSv 27/2017 rd). 

Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats (MI 1/2017 rdRSk 5/2018 rd). 

Totalreformen av körkortslagen (RP 146/2017 rdRSv 29/2018 rd). 

Nya vägtrafiklagen (RP 180/2017 rdRSv 65/2018 rd, punkt 1 i ställningstagandet). 

Hur de ändringar som gjorts i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet fungerar (RP 86/2018 rdRSv 230/2018 rd). 

Ändring av lagen om transportservice (RP 157/2018 rdRSv 251/2018 rd). 

Öppnandet av snöskoterleder för tunga snöskotrar (RP 185/2018 rdRSv 172/2018 rd). 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 1.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
SunaKymäläinensd
vice ordförande
AriTorniainencent
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
JanneHeikkinensaml
medlem
JuhoKauttovänst
medlem
JohanKvarnströmsd
medlem
JoonasKönttäcent
medlem
SheikkiLaaksosaf
medlem
MatiasMarttinensaml
medlem
JenniPitkogröna
medlem
MirkaSoinikoskigröna
medlem
KariTolvanensaml
medlem
PaulaWerningsd
ersättare
RaimoPiirainensd
ersättare
JariRonkainensaf
ersättare
RiikkaSlunga-Poutsalosaf.

Sekreterare var

utskottsråd
MikaBoedeker.