Utlåtande
KuUU
1
2019 rd
Kulturutskottet
Regeringens årsberättelse 2018
Till revisionsutskottet
INLEDNING
Remiss
Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
överdirektör
Mika
Tammilehto
undervisnings- och kulturministeriet
direktör
Henni
Axelin
undervisnings- och kulturministeriet
direktör
Tiina
Kivisaari
undervisnings- och kulturministeriet
direktör
Jorma
Waldén
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Maija
Innola
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Maarit
Palonen
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Jussi
Pihkala
undervisnings- och kulturministeriet
konsultativ tjänsteman
Virpi
Hiltunen
undervisnings- och kulturministeriet
regeringssekreterare
Marjaana
Larpa
undervisnings- och kulturministeriet
specialsakkunnig
Marleena
Luopa
undervisnings- och kulturministeriet.
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Kulturutskottet har behandlat de uttalanden i regeringens årsberättelse 2018 som gäller dess ansvarsområde och som godkänts på förslag av utskottet. 
Uttalanden som kan strykas
Kulturutskottet anser att de åtgärder som regeringen har vidtagit med anledning av följande uttalanden och redogör för i berättelsen är tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre behövs: 
Yrkeshögskolorna, finansieringssystem (RP 206/2002 rd — RSv 306/2002 rd) 
Beredskap att differentiera finansieringen av kompensationsavgiften (RP 249/2014 rd — RSv 239/2014 rd) 
Bedömning av museilagens tidsenlighet och behovet av en totalreform av lagen (RP 303/2014 rd — RSv 275/2014 rd) 
Utvecklingsplan för undervisnings- och forskningsfinansieringen (RP 304/2019 rd — RSv 297/2014 rd) 
Den reella utvecklingen i fråga om studiestödet (RP 40/2015 rd — RSv 39/2015 rd) 
Privata arkiv (RP 191/2016 rd — RSv 181/2016 rd) 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottet föreslår
att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.9.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Paula
Risikko
saml
medlem
Sanna
Antikainen
saf
medlem
Marko
Asell
sd
medlem
Kaisa
Juuso
saf
medlem
Emma
Kari
gröna
medlem
Hilkka
Kemppi
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Mikko
Kinnunen
cent
medlem
Pasi
Kivisaari
cent
medlem
Ari
Koponen
saf
medlem
Mikko
Ollikainen
sv
medlem
Pirkka-Pekka
Petelius
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Kaj
Laine.
Senast publicerat 08-06-2020 14:39