Senast publicerat 09-05-2021 13:56

Utlåtande LaUU 10/2016 rd U 13/2016 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (informationsutbytet vad gäller tredjelandsmedborgare och Ecris-systemet) (U 13/2016 rd): En kompletterande skrivelse UJ 12/2016 vp - U 13/2016 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Tanja Innanen 
  justitieministeriet
 • överinspektör, polisavdelningen Virpi Koivu 
  inrikesministeriet
 • registerchef Teemu Mikkola 
  Rättsregistercentralen
 • överinspektör Heikki Huhtiniemi 
  dataombudsmannens byrå
 • överinspektör Jenni Juslén 
  Polisstyrelsen

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Riksåklagarämbetet

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande i ärendet (LaUU 4/2016 rd).  

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/0549, EU-dokument COM(2016).  

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 13/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet LaVL 10/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt.  
Helsingfors 1.6.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
vice ordförande 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Laura Huhtasaari saf 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Sanna Marin sd 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto