Senast publicerat 09-05-2021 18:52

Utlåtande LaUU 11/2017 rd U 1/2017 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (penningtvättsbrott)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (penningtvättsbrott) (U 1/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 18/2017 vp — U 1/2017 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnig Sami Kiriakos 
    justitieministeriet
  • överinspektör Virpi Koivu 
    inrikesministeriet.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • Riksåklagarämbetet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande LaUU 4/2017 rd i ärendet.  

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 826 och hänvisning till Eutori EU/2016/1838. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 1/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 11/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

eatt utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 1.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
vice ordförande 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Sanna Marin sd 
 
medlem 
Mika Niikko saf 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
ersättare 
Susanna Koski saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.