Senast publicerat 06-09-2017 13:32

Utlåtande LaUU 11/2017 rd U 1/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (penningtvättsbrott)

Lagutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (penningtvättsbrott) (U 1/2017 rd): En kompletterande skrivelse UJ 18/2017 vp — U 1/2017 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • specialsakkunnigSamiKiriakos
    justitieministeriet
  • överinspektörVirpiKoivu
    inrikesministeriet.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

  • Riksåklagarämbetet.

Samband med andra handlingar

Utskottet har tidigare lämnat utlåtande LaUU 4/2017 rd i ärendet.  

STATSRÅDETS KOMPLETTERANDE SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 826 och hänvisning till Eutori EU/2016/1838. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 1/2017 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 11/2017 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

eatt utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 1.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KariTolvanensaml
vice ordförande
EvaBiaudetsv
medlem
EmmaKarigröna
medlem
NiiloKeränencent
medlem
AnteroLaukkanenkd
medlem
SannaMarinsd
medlem
MikaNiikkosaf
medlem
JuhaPylväscent
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
Mari-LeenaTalvitiesaml
medlem
VilleTaviosaf
ersättare
SusannaKoskisaml.

Sekreterare var

utskottsråd
MikkoMonto.