Senast publicerat 09-05-2021 19:07

Utlåtande LaUU 15/2017 rd U 56/2017 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (brott i samband med betalningsinstrument)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (brott i samband med betalningsinstrument) (U 56/2017 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Sami Kiriakos 
  justitieministeriet
 • lagstiftningsråd Hannele Taavila 
  inrikesministeriet
 • statsåklagare Ritva Sahavirta 
  Riksåklagarämbetet
 • kriminalinspektör Heidi Björk 
  centralkriminalpolisen.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Finansinspektionen
 • professor Kimmo Nuotio. 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument: Eutori EU/2017/1433, COM(2017) 489 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 56/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska dokumentet (LaVL 15/2017 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna i ovan. 
Helsingfors 10.11.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
vice ordförande 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Ari Jalonen blå 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Sanna Marin sd 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
ersättare 
Wille Rydman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Tuokila.