Senast publicerat 31-07-2017 13:02

Utlåtande LaUU 4/2017 rd U 1/2017 rd  Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (penningtvättsbrott)

Lagutskottet

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (penningtvättsbrott) (U 1/2017 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnigSamiKiriakos
  justitieministeriet
 • överinspektörVirpiKoivu
  inrikesministeriet
 • statsåklagareRitvaSahavirta
  Riksåklagarämbetet
 • polisjuristTommiReen
  Centralkriminalpolisen
 • professorKimmoNuotio.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Helsingfors tingsrätt
 • Finlands Advokatförbund.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 826 och hänvisning till Eutori EU/2016/1838. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 1/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 4/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringar. 
Helsingfors 16.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
KariTolvanensaml
medlem
LauraHuhtasaarisaf
medlem
KatjaHänninenvänst
medlem
EmmaKarigröna
medlem
NiiloKeränencent
medlem
SunaKymäläinensd
medlem
JohannaOjala-Niemeläsd
medlem
JuhaPylväscent
medlem
AnttiRantakangascent
medlem
VilleTaviosaf
ersättare
SusannaKoskisaml
ersättare
WilleRydmansaml.

Sekreterare var

utskottsråd
MikkoMonto.