Senast publicerat 09-05-2021 21:04

Utlåtande LaUU 6/2019 rd U 27/2018 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad) (U 27/2018 rd): En kompletterande skrivelse UJ 10/2019 vp—U 27/2018 vp har lämnats till lagutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningssekreterare Tuukka Vähätalo 
  justitieministeriet
 • EU-medarbetare Henri Jaakkola 
  finansministeriet
 • jurist Antti Laitila 
  Finanssiala ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Riksfogdeämbetet
 • Företagarna i Finland rf.

Samband med andra handlingar

Lagutskottet har tidigare lämnat utlåtandet LaUU 11/2018 rd i ärendet. 

DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2018) 134 final. och COM(2018) 135 final. 

Statsrådets ståndpunkt

Se statsrådets skrivelse U 27/2018 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 6/2019 vp

VALIOKUNNAN LAUSUNTO

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Helsingfors 21.11.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Pihla Keto-Huovinen saml 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Tuokila.