Senast publicerat 22-07-2021 13:43

Utlåtande MiUU 4/2021 rd U 7/2021 rd Miljöutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (batteriförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (batteriförordningen) (U 7/2021 rd): Ärendet har remitterats till miljöutskottet för utlåtande till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Jouni Nissinen 
  miljöministeriet
 • specialsakkunnig Tuuli Ojala 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Jarkko Vesa 
  arbets- och näringsministeriet
 • överinspektör Matti Lenkkeri 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland
 • verkställande direktör Johanna Alakerttula 
  Akkukierrätys Pb Ab
 • verkställande direktör Liisa-Marie Stenbäck 
  Recser Ab / Paristokierrätys
 • verkställande direktör Juha Kenraali 
  Finlands Bilåtervinning Ab
 • verkställande direktör Olli Alanen 
  ERP Finland rf
 • specialsakkunnig Jari Natunen 
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • försörjningsberedskapsexpert Peter Malmström 
  Teknologiindustrin rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Batterigruppen / Kemiindustrin KI rf
 • Fortum Abp.

Utskottet har fått ett meddelande av 

 • Keliber Oy, som instämmer med Kemiindustrin KI rf:s yttrande.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokumenten COM(2020) 798 final, D / Direktiv 2006/66/EY och F / Förordning 2019/1020 samt hänvisning till Eutori EU/2020/1761. 

Statsrådets ståndpunkt

Se dokument U 7/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet (YmVL 4/2021 vp). 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Miljöutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 4.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Hannu Hoskonen cent 
 
vice ordförande 
Tiina Elo gröna 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Mai Kivelä vänst 
 
medlem 
Hanna Kosonen cent 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Mauri Peltokangas saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Katja Taimela sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Ekroos.