Utlåtande
ReUU
15
2018 rd
Revisionsutskottet
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU
Till stora utskottet
INLEDNING
Remiss
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU (E 80/2017 rd): Ärendet har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 
Statsrådets utredning: Utveckling av EMU (E 80/2017 rd): En kompletterande skrivelse EJ 26/2018 rd — E 80/2017 rd har lämnats till revisionsutskottet för eventuella åtgärder. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
finansråd
Marketta
Henriksson
finansministeriet
finansråd
Pekka
Morén
finansministeriet
budgetråd
Johanna
von Knorring
finansministeriet
ekonomisk-politisk rådgivare
Ismo
Grönroos-Saikkala
Europeiska kommissionens representation i Finland
direktionens rådgivare
Lauri
Kajanoja
Finlands Bank
statssekreterare
Vesa
Vihriälä
statsrådets kansli
forskningssamordnare, prognoschef
Ilkka
Kiema
Löntagarnas forskningsinstitut
prognoschef
Janne
Huovari
Pellervon taloustutkimus PTT.
DEN KOMPLETTERANDE SKRIVELSEN
Statsrådets ståndpunkt
Se dokument E 80/2017 rd
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Se det finska utlåtandet (TrVL 15/2018 vp). 
UTSKOTTETS UTLÅTANDE
Revisionsutskottet meddelar
att det omfattar statsrådets ståndpunkt med särskild tonvikt på synpunkterna ovan. 
Helsingfors 14.2.2019 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Eero
Heinäluoma
sd
vice ordförande
Olavi
Ala-Nissilä
cent
medlem
Johanna
Karimäki
gröna
medlem
Esko
Kiviranta
cent
medlem
Eero
Lehti
saml
(delvis)
medlem
Maria
Lohela
liik
medlem
Eero
Reijonen
cent
medlem
Päivi
Räsänen
kd
medlem
Pia
Viitanen
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Heidi
Silvennoinen.
Senast publicerat 27-03-2019 10:51