Senast publicerat 02-09-2022 09:18

Utlåtande StoUU 1/2022 rd U 76/2021 rd Stora utskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (Ett mer inkluderande och skyddande Europa: Utvidgning av förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott) och dess bifogade utkast till rådets beslut

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (Ett mer inkluderande och skyddande Europa: Utvidgning av förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott) och dess bifogade utkast till rådets beslut (U 76/2021 rd): Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till grundlagsutskottet och lagutskottet för utlåtande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Janne Kanerva 
    justitieministeriet.

SKRIVELSEN

Förslaget

Se EU-dokument COM(2021) 777. 

Statsrådets ståndpunkt

Se skrivelsen U 76/2021 rd

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SuVL 1/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt på det sätt som det sägs i grundlagsutskottets och lagutskottets utlåtanden och fäster särskild uppmärksamhet vid de konstitutionella aspekter som nämns av grundlagsutskottet. 
Helsingfors 11.2.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
1 vice ordförande 
Jani Mäkelä saf 
 
2 vice ordförande 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Lulu Ranne saf 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Arto Pirttilahti cent 
 
ersättare 
Hussein al-Taee sd 
 
ersättare 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Anna Sorto.  
 

Avvikande mening

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 1/2022 vp

Avvikande mening

Kläm 

Se det finska utlåtandet SuVL 1/2022 vp.

 
Helsingfors 11.2.2022
Jani Mäkelä saf 
 
Ritva  Elomaa saf 
 
Olli Immonen saf 
 
Lulu Ranne saf 
 
Peter Östman kd