Senast publicerat 28-09-2022 15:42

Utlåtande StoUU 12/2022 rd B 2/2022 rd Stora utskottet Regeringens årsberättelse 2021

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2021 (B 2/2022 rd): Ärendet har remitterats till stora utskottet för utlåtande till revisionsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • biträdande avdelningschef, understatssekreterare för EU-ärenden Satu Keskinen 
    statsrådets kansli
  • ständig representant Markku Keinänen 
    Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen
  • ställföreträdande ständig representant Tuuli-Maaria Aalto 
    Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Stora utskottet konstaterar att regeringens årsberättelse 2021 innehåller ett ställningstagande som godkänts på förslag av stora utskottet SRR 7/2020 rd – RSk 36/2021 rd (redogörelse om EU-politiken 2021): Riksdagen förutsätter att statsrådet har beredskap att föregripande påverka särskilt innehållet i kommissionens lagstiftningsinitiativ och att tillräckliga resurser avdelas för detta arbete. 

Enligt utredning till stora utskottet har statsrådet inlett arbetet för att ytterligare effektivisera förhandspåverkan och främja rekryteringen av finländare till EU-organ på det sätt som riksdagen förutsätter. Stora utskottet anser att de åtgärder och de fortsatta planer som framförts i berättelsen och utfrågningen av sakkunniga är ändamålsenliga och bra. Utskottet anser dock att det är viktigt att följa och kontinuerligt utveckla ramarna för och effektiviteten av Finlands påverkansarbete i EU på längre sikt än berättelseperioden. Därför bör uttalandet stå kvar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Stora utskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 28.9.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
1 vice ordförande 
Jani Mäkelä saf 
 
2 vice ordförande 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Lulu Ranne saf 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Inka Hopsu gröna 
 
ersättare 
Anna Kontula vänst 
 
ersättare 
Jari Leppä cent 
 
ersättare 
Matias Marttinen saml 
 
ersättare 
Hussein al-Taee sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd Anna Sorto.