Senast publicerat 02-09-2022 09:24

Utlåtande StoUU 5/2022 rd U 15/2022 rd E 130/2021 rd U 82/2021 rd U 7/2022 rd Stora utskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bemötande av instrumentalisering av migrationStatsrådets utredning: Reaktion på statsstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränserStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och PolenStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 (kodex om Schengengränserna)

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådet har remitterat följande skrivelser i enlighet med grundlagens 96 § om kommissionens förslag: kommissionens förslag till rådets beslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen (U 82/2021 rd), kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 (kodex om Schengengränserna) (U 7/2022 rd) och om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bemötande av instrumentalisering av migration (U 15/2022 rd

Statsrådet har remitterat följande utredning i enlighet med grundlagens 97 §: Reaktion på statsstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränser (E 130/2021 rd):  

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärendet: förvaltningsutskottet FvUU 3/2022 rd, FvUU 6/2022 rd , FvUU 8/2022 rd och grundlagsutskottet GrUU 15/2022 rd och GrUU 16/2022. Dessutom har stora utskottet erhållit social- och hälsovårdsutskottets ställningstagande: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt (StVP 16/2022 vp, 2.3.2022, 8 §). Specialutskotten har inte vidtagit vidare åtgärder i ärendet E 130/2021 rd. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Amnesty International Finländska sektionen rf
 • IOM Finland.

Stora utskottets arbetsdelegation har hört 

 • kommendör, gränssäkerhetsexpert Jani Järäinen 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Kukka Krüger 
  inrikesministeriet
 • konsultativ tjänsteman Katri Niskanen 
  inrikesministeriet

Stora utskottets arbetsdelegation har fått ett skriftligt yttrande av: 

 • Läkare Utan Gränser.

Stora utskottets arbetsdelegation har fått ett meddelande, ingenting att yttra: 

 • professor Martti Koskenniemi 
 • professor Elina Pirjatanniemi 
 • Förenta nationernas flyktingkommissariats regionala representation för norra Europa (UNHCR:s regionkontor i Stockholm).

Samband med andra handlingar

Ärendet har beretts i stora utskottets arbetsdelegation.  

SKRIVELSERNA

Förslagen

Se skrivelsen U 15/2022 rd—EU-dokument COM(2021) 890, utredningen E 130/2021 rd—EU-dokument JOIN(2021) 32, skrivelsen U 82/2021 rd—EU-dokument COM(2021) 752 och U 7/2022 rd—EU-dokument COM(2021) 891. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SuVL 5/2022 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt i ärendena U 82/2021 rd, U 7/2022 rd, U 15/2022 rd och E 130/2021 rd. 
Helsingfors 20.4.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

1 vice ordförande 
Jani Mäkelä saf 
 
2 vice ordförande 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml 
 
medlem 
Tuomas Kettunen cent 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Jussi Saramo vänst 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Saara-Sofia Sirén saml 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Sinuhe Wallinheimo saml 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Mari Holopainen gröna 
 
ersättare 
Inka Hopsu gröna 
 
ersättare 
Pasi Kivisaari cent 
 
ersättare 
Anna Kontula vänst 
 
ersättare 
Matias Marttinen saml 
 
ersättare 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Anna Sorto.