Senast publicerat 09-05-2021 21:55

Utlåtande StoUU 9/2020 rd E 125/2020 rd Stora utskottet Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

Till statsrådet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets har i enlighet med 97 § i grundlagen remitterat utredningen E 125/2020 rd till riksdagen: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. 

Utlåtanden

Följande utlåtanden har lämnats i ärenet 

 • förvaltningsutskottet 
  FvUU 25/2020 rd
 • utrikesutskottet 
  UtUU 8/2020 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Katri Niskanen 
  inrikesministeriet
 • ledande expert Renne Klinge 
  utrikesministeriet
 • regeringssekreterare Jarmo Tiukkanen 
  arbets- och näringsministeriet
 • diskrimineringsombudsman Kristina Stenman 
  Diskrimineringsombudsmannens byrå
 • överkommissarie Ari Jokinen 
  Polisstyrelsen
 • chef för enheten för internationellt samarbete Matti Pitkäniitty 
  Gränsbevakningsväsendet
 • juridisk expert Kaisa Korhonen 
  Amnesty International Finländska sektionen rf
 • tf. chef för kontoret i Finland Simo Kohonen 
  IOM Finland
 • chefsjurist Marjaana Laine 
  Flyktingrådgivningen rf
 • chef för samhällsrelationer Katja Mannerström 
  Finlands Flyktinghjälp
 • planerare Aleksi Seilonen 
  Finlands Röda Kors
 • professor Martti Koskenniemi 
 • professor Elina Pirjatanniemi. 

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • försvarsministeriet
 • Migrationsverket
 • skyddspolisen
 • Barnombudsmannens byrå
 • Finlands Kommunförbund
 • Utrikespolitiska institutet
 • Läkare Utan Gränser
 • Rädda Barnen rf
 • Finlands UNICEF rf
 • FN:s flyktingorgan i den nordeuropeiska regionen (UNHCR, Regional Representation in Stockholm).

Inget yttrande av 

 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Förbundet för Mänskliga Rättigheter.

Samband med andra handlingar

Social- och hälsovårdsutskottet godkände den 4 november 2020 (StVP 54/2020 vp) följande ställningstagande: Utskottet har ingenting att anmärka mot statsrådets handlingslinje. Grundlagsutskottet beslutade den 21 oktober 2020 (PeVP 73/2020 vp) att inte vidta några åtgärder med anledning av ärendet.  

UTREDNINGEN

Innehållet i kommissionens förslag och statsrådets ståndpunkter i frågan framgår av statsrådets utredning E 125/2020 rd om reformen av migrations- och asylpolitiken. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet SuVL 9/2020 vp

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Stora utskottete meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med tonvikt på synpunkterna i utlåtandet. 
Helsingfors 4.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Satu Hassi gröna 
 
1 vice ordförande 
Jani Mäkelä saf 
 
2 vice ordförande 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Paavo Arhinmäki vänst 
 
medlem 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Sari Essayah kd 
 
medlem 
Maria Guzenina sd 
 
medlem 
Jussi Halla-aho saf 
 
medlem 
Atte Harjanne gröna 
 
medlem 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
medlem 
Olli Immonen saf 
 
medlem 
Eeva Kalli cent 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml 
 
medlem 
Kimmo Kiljunen sd 
 
medlem 
Johannes Koskinen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Lulu Ranne saf 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Pasi Kivisaari cent 
 
ersättare 
Arto Pirttilahti cent 
 
ersättare 
Hussein al-Taee sd 
 
ersättare Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Ben Zyskowicz saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Anna Sorto.  
 

AVVIKANDE MENING 1

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 9/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Vi föreslår

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan som Finlands förhandlingsmål. 
Helsingfors 4.12.2020
Jani Mäkelä saf 
 
Olli Immonen saf 
 
Ritva Elomaa saf 
 
Lulu Ranne saf 
 
Ville Vähämäki saf 
 

AVVIKANDE MENING 2

Motivering

Se det finska utlåtandet SuVL 9/2020 vp

Avvikande mening

Kläm 

Edellä olevan perusteella esitän,

att stora utskottet beaktar det som sägs ovan som Finlands förhandlingsmål. 
Helsingissä 4.12.2020
Sari  Essayah  kd