Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

UndUU 1/2019 rd

Senast publicerat 08-06-2020 14:21

Utlåtande UndUU 1/2019 rd B 3/2019 rd  Regeringens årsberättelse 2018

Underrättelsetillsynsutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd): Ärendet har remitterats till underrättelsetillsynsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 27.9.2019. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt grundlagsutskottet ska utskotten följa upp riksdagens uttalanden när de behandlar regeringens berättelse (GrUU 25/2016 rd, s. 1). 

Underrättelsetillsynsutskottet är ett nytt utskott. Utskottet tillsattes så sent som under riksmötet 2019 med stöd av lagstiftning som trädde i kraft den 1 februari 2019. Regeringens årsberättelse 2018 innehåller inte några uttalanden som skulle basera sig på förslag från underrättelsetillsynsutskottet. Utskottet har därför inget att yttra om berättelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Underrättelsetillsynsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 27.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MikaKarisd
vice ordförande
RiikkaSlunga-Poutsalosaf
medlem
TarjaFilatovsd
medlem
HeliJärvinengröna
medlem
PauliKiurusaml
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MarkusMustajärvivänst
medlem
MariRantanensaf
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
PäiviRäsänenkd
medlem
SofiaVikmansaml
ersättare
Hanna-LeenaMattilacent.

Sekreterare var

utskottsråd
SamiManninen.