Direkt till innehållet

UndUU 1/2020 rd

Utlåtande UndUU 1/2020 rd B 1/2020 rd Regeringens årsberättelse 2019

Underrättelsetillsynsutskottet

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2019 (B 1/2020 rd): Ärendet har remitterats till underrättelsetillsynsutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. Tidsfrist: 16.10.2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt grundlagsutskottet ska utskotten följa upp riksdagens uttalanden när de behandlar regeringens berättelse (GrUU 25/2016 rd, s. 1). 

Regeringens årsberättelse 2019 innehåller inte några uttalanden som skulle basera sig på förslag från underrättelsetillsynsutskottet. Utskottet har därför inget att yttra över berättelsen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Underrättelsetillsynsutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 8.9.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MikaKarisd
vice ordförande
RiikkaSlunga-Poutsalosaf
medlem
TarjaFilatovsd
medlem
PauliKiurusaml
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
SariMultalasaml
medlem
MarkusMustajärvivänst
medlem
MariRantanensaf
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
PäiviRäsänenkd.

Sekreterare var

utskottsråd
SamiManninen.
Senast publicerat 08-09-2020 12:07