Betänkande
StoUB
1
2017 rd
Stora utskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den (RP 100/2017 rd): Ärendet har remitterats till stora utskottet för betänkande eftersom riksdagen inte godkände innehållet i lagförslaget enligt social- och hälsovårdsutskottets betänkande. 
UTSKOTTETS BESLUT
Stora utskottets beslut:
Stora utskottet omfattar riksdagens beslut. 
Helsingfors 15.12.2017 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne-Mari
Virolainen
saml
vice ordförande
Simon
Elo
blå
2 vice ordförande
Tytti
Tuppurainen
sd
medlem
Touko
Aalto
gröna
medlem
Olavi
Ala-Nissilä
cent
medlem
Sirkka-Liisa
Anttila
cent
medlem
Paavo
Arhinmäki
vänst
medlem
Eva
Biaudet
sv
medlem
Sari
Essayah
kd
medlem
Jukka
Gustafsson
sd
medlem
Hanna
Halmeenpää
gröna
medlem
Timo
Harakka
sd
medlem
Elsi
Katainen
cent
medlem
Pia
Kauma
saml
medlem
Kimmo
Kivelä
blå
medlem
Susanna
Koski
saml
medlem
Katri
Kulmuni
cent
medlem
Sanna
Marin
sd
medlem
Jani
Mäkelä
saf
medlem
Mika
Niikko
saf
medlem
Sari
Raassina
saml
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Martti
Talja
cent
medlem
Sinuhe
Wallinheimo
saml
ersättare
Kaj
Turunen
blå.
Sekreterare var
utskottsråd
Peter
Saramo.
Senast publicerat 11-09-2019 14:06