Senast publicerat 10-11-2022 12:40

Dagordning DO 121/2022 rd Plenum Torsdag 10.11.2022 kl. 16.00

1. Namnupprop

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen familje- och omsorgsminister Krista Kiuru näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson miljö- och klimatminister Maria Ohisalo jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen vetenskaps- och kulturminister Petri Honkonen 

3. Anneli Kiljunens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet

Begäran om befrielseBEF 36/2022 rd
Enda behandling

4. Statsministerns upplysning om den utvecklingspolitiska resultatrapporten 2022

Statsministerns upplysningSU 4/2022 rd
Debatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 248/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande

Regeringens propositionRP 249/2022 rd
Remissdebatt

7. Klimatårsberättelse 2022

BerättelseB 24/2022 rd
Remissdebatt

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Regeringens propositionRP 243/2022 rd
Remissdebatt

9. Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2022 rd
Remissdebatt

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Strålsäkerhetscentralen samt strålsäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 137/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 202/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 204/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2022 rd
Första behandlingen

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2022 rd
Första behandlingen

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 180/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2022 rd
Första behandlingen

15. Nästa plenum