Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

DO 35/2021 rd

Innehållsförteckning
Dagordning
DO
35
2021 rd
Plenum
Onsdag 7.4.2021 kl. 13.45
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Övriga meddelanden
Talmanskonferensen har 6.4.2021 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 1/2021 rd till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning. Remissdebatt om förslaget förs i detta plenum. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Riksdagsbibliotekets berättelse för 2020 (B 1/2021 rd). 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om Finansinspektionen samt vissa lagar som har samband med dem
Regeringens proposition
Remissdebatt
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen, lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen och 15 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
Regeringens proposition
Remissdebatt
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur Europeiska unionen och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
8
Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) 
11
Nästa plenum
Senast publicerat 07-04-2021 14:28