Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

DO 44/2021 rd

Innehållsförteckning
Dagordning
DO
44
2021 rd
Plenum
Torsdag 22.4.2021 kl. 16.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 20.4.2021 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2021 rd: Lagmotion om förbud mot energiutvinning av torv. 
3
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
vetenskaps- och kulturminister
Annika
Saarikko
finansminister
Matti
Vanhanen
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
inrikesminister
Maria
Ohisalo
undervisningsminister
Jussi
Saramo
4
Fyllnadsval till kommunikationsutskottet
Val
VAL 14/2021 rd
Val
5
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
VAL 15/2021 rd
Val
6
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
VAL 16/2021 rd
Val
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
8
Nästa plenum
Senast publicerat 22-04-2021 13:43